27 grudnia 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Chocianowskiego Urzędu.

Grudzień jest miesiącem w którym wypadają dwa dni wolne od pracy tj. pierwszy i drugi dzień świąt, które przypadają na dni  25 i 26 grudnia.

Zgodnie zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 26.11.2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.
Dzień  27 grudnia (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tutejszego magistratu, odpracowanie dnia wolnego nastąpi 7 grudnia (sobota) w godzinach 7,30-15,30.