Dziś niedziela, 1. listopada i 306. dzień roku. Imieniny obchodzą Seweryn oraz Andrzej. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Uroczystość Wszystkich Świętych.

Uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, tematycznie połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.

W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada) Polacy masowo odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Niestety w tym roku decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego cmentarze miały zostać zamknięte na okres od 31 października do 2 listopada, o czym pisaliśmy w piątkowym artykule: "Światełko Pamięci dzisiaj lub we wtorek. Na weekend cmentarze zamknięte!", jednak jak pokazała praktyka szef polskiego rządu zostawił w wydanym Rozporządzeniu furtkę, którą na cmentarz będzie można wejść. Pisaliśmy o tym wczoraj w naszym artykule: "Nie zamykają bram cmentarza".

Obchody liturgiczne Wszystkich Świętych obejmują oficjum oraz uroczystą mszę. Sposoby odmawiania oficjum i odprawiania mszy, były w średniowieczu zróżnicowane lokalnie, bowiem Stolica Apostolska nie wprowadziła jednolitego formularza dla uroczystości 1 listopada. Wszystkie ryty opierały teksty liturgiczne na rozdziale siódmym Apokalipsy św. Jana:
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen»
[KN]