Minęło 10 miesięcy odkąd Burmistrz Tomasz Kulczyński został zaprzysiężony i objął urząd. Od tego czasu wiele się zmieniło w Gminie Chocianów. Zaszły ogromne zmiany i na każdym kroku widać, że Burmistrz podejmuje wiele działań i inicjatyw, aby mieszkańcom żyło się lepiej oraz stara się odbudować, to co jest efektem lat zaniedbań poprzedniej władzy. Co zmieniło się podczas tej kadencji?Jest to dobry czas by poinformować Państwa o kilku najistotniejszych sprawach jakie w tym czasie się wydarzyły i jakie działania podejmował Burmistrz Tomasz Kulczyński na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Chocianów. Władza poprzedniej kadencji pozostawiła wiele spraw niedokończonych i zaniedbanych.

- Zaangażowanie się i działania jakie podejmuję odkąd objąłem urząd Burmistrza wymagają poświęcenia czasu i uwagi, a także wielu środków finansowych. Wieloletnich zaniedbań nie można naprawić w miesiąc- mówi Burmistrz Tomasz Kulczyński.


Poprawa infrastruktury drogowej m. in. w Chocianowie, Ogrodzisku i Michałowie, psie pakiety, karta seniora, naprawiona miejska pompa na Pl. Wolności, pierwsze w historii obchody Wybuchu II Wojny Światowej i niezapomniane Dni Jagody, oświetlenie w Parku Miejskim i Wieczorki Muzyczne- można by wymieniać i wymieniać. Nie wymieniamy jednak wszystkich spotkań, obwieszczeń i zebrań, bo te trudno zliczyć, ale skupiamy się na wydarzeniach najbardziej istotnych z punktu widzenia Mieszkańców.

Otrzymaliśmy promesę od Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego. Fundusze zostały pozyskane na „Wsparcie aktywności mieszkańców wsi Chocianowiec przez odnowienie świetlicy wiejskiej Wiejskiego Ośrodka Kultury wraz z terenem rekreacyjnym”. Na realizację tego zadania w ręce Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego wręczono promesę o wartości 20 916,00 złotych. Właśnie trwa remont owej świetlicy.

Burmistrz Tomasz Kulczyński przyznaje również, że szybko udało nam się wprowadzić bezpłatną komunikację, dzięki której mieszkańcy niemal całej Gminy mogą już swobodnie poruszać się pomiędzy Chocianowem a Lubinem, a od niedawna także miedzy Chocianowem i Polkowicami. Jest to ogromne udogodnienie dla osób dojeżdżających do pracy czy szkół.

Otwarto Społeczną Lodówkę przy budynku OPS z inicjatywy Burmistrza. Jest to kolejny dowód na to, że włodarz przejmuje się i dba o potrzeby każdego mieszkańca miasta. Jest to szansa na pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Zasada jest prosta: przynieś to, co sam mógłbyś zjeść. Niepotrzebne, zalegające w domu jedzenie, zamiast wyrzucić do śmietnika, można przynieść i podzielić się z mieszkańcami. Mieszkańcy mogą również oddać swoje ubrania, a nawet zabawki dla dzieci.

Przychodnia w Trzebnicach to kolejna z wyborczych obietnic. Po wygranej w wyborach i objęciu tej funkcji, Tomasz Kulczyński od razu rozpoczął realizację tego zadania. Takie prace wymagają jednak sporo pracy. Na ten moment przedstawiono wizualizację nowego budynku i dopełniane są formalności, aby wkrótce ogłosić przetarg.

Burmistrz Tomasz Kulczyński prowadził także, już na początku swojej kadencji, twarde negocjacje z przedstawicielami firmy TAURON. Ostatecznie włodarzowi Gminy Chocianów udało się „zbić” cenę z 26,36 do 8,86 złotych, za jeden punkt. To oznacza, że biorąc pod uwagę całą kadencję, Gmina Chocianów zaoszczędzi łącznie ponad półtora miliona złotych.

Pozyskaliśmy dla Gminy Chocianów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 730.801,00 złotych. Projekt został złożony przez gminę Chocianów w kwietniu 2019 roku. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg – ul. Szprotawska, Środkowa pomiędzy ulicami Wrzosowa i Jagodowa w Chocianowie. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2020 rok.

Wszystko wskazuje, iż jeszcze w tej kadencji być może uda się poradzić z problemem „wąskiego gardła”, które znajduje się na drodze wojewódzkiej nr 331. Byłby to niewątpliwie wielki sukces samorządów w Chocianowie. Plac zabaw na każdym osiedlu to też temat, którym zajmują się pracownicy urzędu. Już teraz zachodzą zmiany, podjęto prace dotyczące likwidacji elementów, które nie są zgodne z normami. Powstają już także nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne, które wkrótce zostaną oddane do użytku mieszkańcom. Burmistrz Chocianowa wraz z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwan działa prężnie, aby przywrócić kolej do Chocianowa. Już teraz wiadomo, że te działania przyniosły wiele dobrego. Kwestia likwidacji wykluczenia kolejowego Chocianowa znalazła się w wąskim gronie i jest jedną z priorytetowych. Jeśli działania samorządowców i wszystkie projekty inwestycyjne powiodą się, na Dolnym Śląsku powstanie duża sieć połączeń.

Czym jeszcze zaskoczy nas Burmistrz Tomasz Kulczyński? Będziemy informować Państwa na bieżąco.