Dziś piątek, 11. grudnia i 346. dzień roku. Imieniny obchodzą Artur, Daniel oraz Waldemar. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich.

Święto obchodzone corocznie 11 grudnia ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku na zakończenie Międzynarodowego Roku Terenów Górskich, nad obchodami którego patronat objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Pierwsze obchody odbyły się w 2003 roku. 10 listopada 1998 Zgromadzenie ogłosiło 2002 rok Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich, aby pomóc w eliminacji i zwalczaniu zjawiska ubóstwa pośród mieszkańców tych terenów, powstałego w wyniku niekorzystnych warunków naturalnych i konfliktów zbrojnych narażających na straty ekosystem górski i jego zasoby.

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi m.in. na zwiększone koszty zaopatrzenia i usług na terenach górskich, koszty infrastruktury oraz transportu i energii. To również okazja do zwiększenia świadomości o ochronie i znaczeniu gór oraz lasów górskich dla ekologicznego świata i "zielonej gospodarki" z uwzględnieniem zmiany klimatu. W ramach obchodów organizowane są także akcje promujące kulturę oraz produkty wywodzące się z terenów górskich. Na ten dzień warto zaplanować górską wycieczkę.
[KN]