Już od ubiegłej środy, 3 czerwca o premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy. Ruszył nabór wniosków dla samodzielnie prowadzących gospodarstwo. Do zgarnięcia 150 tysięcy złotych wsparcia. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tysięcy.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, mogą starać się o dofinansowanie. Pisaliśmy o tym już dwa tygodnie temu w artykule "Premie dla młodych rolników". Warto o tym przypomnieć, bowiem kwota dotacji to bagatela 150 tysięcy złotych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące, do 1 sierpnia 2020 roku.

To już kolejny, bo szósty nabór wniosków w ramach operacji tego typu. "Premie dla młodych rolników" to wsparcie, które jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również w dłuższej perspektywie, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu.

Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia - mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - W pierwszym roku naboru, w 2015 roku do ARiMR wpłynęło 3.313 wniosków, dwa lata później już 4.903, a w 2018 roku 5.411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tysięcy - dodaje prezes ARiMR.
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha, rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tysięcy do 150 tysięcy Euro oraz przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: 120 tysięcy złotych na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych
warunków oraz 30 tysięcy złotych po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.
[KN]