Dziś piątek, 19. grudnia i 353. dzień roku. Imieniny obchodzą Bogusław oraz Gracjan. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Migrantów.

Migracja to zmiana miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne). Dzisiejsze święto obchodzone jest na świecie 18 grudnia, a ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku (rezolucją nr 55/93) na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

Data obchodów nie jest przypadkowa. 18 grudnia 1990 roku została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin. Jak podaje Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na świecie co 35 osoba jest migrantem, żyje i pracuje poza krajem swojego pochodzenia. Migranci stanowią część populacji we wszystkich państwach na świecie.

W Polsce Dzień Emigranta Polskiego ustanowiono już w 1929 roku z inicjatywy Ireny Puzynianki, założycielki w 1926 roku stowarzyszenia "Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie" i obchodzony był w listopadzie. W 1973 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret, na mocy którego dniem szczególnych modlitw w intencji rodaków mieszkających za granicą został 3 maja. Obchody nie były aprobowane przez władze komunistyczne. Do jednej z większych manifestacji doszło 3 maja 1981 na Placu Zamkowym w Warszawie (zgromadziła ponad 2 tys. uczestników). W III RP w 2001 roku Senat RP uchwalił, a w 2002 roku Sejm ustanowił ostatecznie dzień 2 maja, Dniem Polonii i Polaków za Granicą, przy czym patronat nad Polonią za granicą objął Senat.

Co ciekawe, Argentyna jest jedynym państwem, w którym 8 czerwca obchodzony jest Dzień Polskiego Osadnika i obchodzi się go jako święto narodowe od 1995 roku. Dzień ten upamiętnia przybycie pierwszych Polaków do Argentyny na początku czerwca 1897 roku. Z tej okazji w Buenos Aires, pod auspicjami Ambasady Polski, Związku Polaków, organizacji: la Asociación Cultural Argentino Polaca oraz la Fundación Argentina, odbywa się tydzień imprez kulturalnych poświęconych Polsce i Polakom.
[KN]