Dziś piątek, 20. listopada i 325. dzień roku. Imieniny obchodzą Feliks oraz Rafał. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto obchodzone corocznie 20 listopada, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu RP w 2014 roku dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Nie należy go jednak mylić z samym Dniem Dziecka, który w Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca.

W uchwale z 2014 roku zapisano: "Dnia 20 listopada 2014 roku przypada 25. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. Jako Polacy jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie nasz kraj w 1978 roku przedstawił projekt Konwencji i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka".

Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.
[KN]