Dziś poniedziałek, 28. grudnia i 363. dzień roku. Imieniny obchodzą Antoni oraz Cezary. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma betlejemska Rzeź niewiniątek.

Rzeź niewiniątek to termin określający historię opisaną w Ewangelii Mateusza. Oznacza wymordowanie chłopców w wieku do lat dwóch z Betlejem i okolicy na polecenie Heroda Wielkiego. Ten ostatni, dowiedziawszy się o narodzinach w Betlejem nowego króla żydowskiego, chciał w ten sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym konkurentem.

Mateusz nie przekazał liczby zamordowanych chłopców. Późniejsze przekazy starały się wyolbrzymić ich ilość. Hieronim ogólnikowo określił ją na wiele tysięcy, greckie synaksaria określają liczbę zamordowanych na 14 tysięcy, syryjskie przekazy na 61 tysięcy, a martyrologium Usuarda 144 tysiące. Marie-Joseph Lagrange, francuski biblista, wysunął hipotezę, że zamordowanych chłopców było około dwudziestu, do czego skłania się literatura przedmiotu. Giuseppe Ricciotti szacował liczbę pomordowanych niemowląt na od 20 do 25. Daniel-Rops uważał, że nie mogło być ich więcej niż około trzydziestu pięciu. Największą liczbę wśród współczesnych historyków podawał Eugeniusz Dąbrowski, który szacował liczbę pomordowanych niemowląt na około 80 osób.
[KN]