Dziś piątek, 6. listopada i 311. dzień roku. Imieniny obchodzą Leonard oraz Feliks. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych.

Dzisiaj obchodzimy ustanowione rezolucją ONZ, międzynarodowe święto zapobiegania wyzyskowi środowiska naturalnego podczas wojen i konfliktów zbrojnych. Obchodzone jest corocznie 6 listopada od 2001 roku. Ustanowione zostało z inicjatywy UNEP-u. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństw na fakt, że środowisko przyrodnicze również jest ofiarą wojen i konfliktów zbrojnych. Zaburzone zostają zasoby naturalne na długi czas po ich ustaniu.
[KN]