Na stronie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej możemy odnaleźć ogłoszenie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których przewidziano kompleksowe wsparcie w aktywizacji zawodowej. Aktualnie trwa nabór do projektu pn. "Ubogi? Wykluczony? To nie ja! - program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Uczestnikiem projektu może być każdy zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadający status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, zamieszkujący województwo dolnośląskie. Projekt przewidziany jest dla osób w wieku od 50 lat oraz dla niepełnosprawnych w wieku powyżej lat 17. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, zatrudnienia wspomaganego lub subsydiowanego (średnio 7-miesięczne zatrudnienie i zwrot kosztów dojazdów). Pomoc obejmuje także certyfikowane szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi, opracowanie "Indywidualnych Ścieżek Integracji", indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 884-206-562. Kontakt z działem rekrutacji dostępny jest pod numerami telefonów: 660-567-125 oraz 512-053-503, a także pod adresem mailowym: dolnoslaskie@kontraktor.biz.pl. Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu przy Placu Solidarności 1/3/5.
[KN]