Nie od dziś wiadomo, że członkowie klubu ,,Razem dla Chocianowa’’ pisząc delikatnie, nie pałają przyjaźnia w stosunku do zmian na lepsze Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, który małymi krokami realizuje obietnice wyborcze. Dochodzi przy tym do otwartego ataku władzy, pracowników samorządowych oraz członków klubów radnych Tomasz Kulczyński 2019 i Prawo i Sprawiedliwość.

Czy radna Rady Miejskiej Anna Pichała celowo szerzy zamęt, kłamstwo i nieprawdę podczas sesji czy poprzez strony internetowe? W ostatnich dniach w sposób dziecinny zamieszcza liczne komentarze na profilach społecznościowych instytucji samorządowych i kultury. Nie mając dostatecznej wiedzy, bądź z celowych względów tą wiedzę pomijając na profilu facebookowym Regionalnego Centrum Kultury zamieściła informację, że stawki wynajmu świetlic rosną w zastraszającym tempie.

W swojej wypowiedzi pominęła jednak fakt, że Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński wprowadził zniżki 50% dla posiadaczy Karty Seniora. Jest to celowe działanie na niekorzyść gminy, podobne pomówienia i ataki znajdziemy na profilach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów czy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie. - Współpraca z Panią Sołtys Anna Pichała od początku była trudna, tak jak m.in. podczas Dożynek w 2017 roku – mówi Dyrektor RCK Krystyna Kozołup.

- Sam obecny wpis jest jedynie formą ataku, co obserwujemy nie tylko podczas Sesji Rady Miejskiej. Świadczą o tym nieprawdziwe wpisy, m.in. rzekomy fakt wzrostu kosztów wynajmu sal. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez RCK, to są one na wyższym poziomie, jak m.in. Chocianowski Dzień Jagody’ -dodaje Krystyna Kozołup.

Ataki nie tylko kierowane są przez Radną Annę Pichałę ale także przez Sławomira "Bazyla" Tomczaka, który prywatnie jest zaprzyjaźniony z wyżej wymienioną osoba i popiera poczynania chocianowskiej opozycji. Wielu mieszkańców Chocianowa zaczyna już nawet żartować, że trafił swój na swego. Oglądając ostatnią Sesję Rady Miejskiej (materiał poniżej) można stwierdzić, że Tomczak to osoba, która w agresywny sposób zwraca się do osób, które mu nie odpowiadają. Nie są to w jego przypadku pierwsze ekscesy, ponieważ w przeszłości wielokrotnie zamieszczał artykuły obrażające i wyśmiewające funkcjonariuszy publicznych poprzednich kadencji.

Pomimo wielokrotnych uwag i próśb nic sobie z tym nie robi, a wręcz przeciwnie. Zakłóca porządek i spokój na sesjach Rady Miejskiej a na stronach internetowych wypowiada się w sposób kłamliwy wprowadzając w obieg nieprawdę.