Bank Spółdzielczy w Przemkowie od jutra będzie przejęty przez SGB-Bank. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie wczoraj rozpoczął jego przymusową restrukturyzację. Sprawdzamy, co to w rzeczywistości oznacza dla klientów banku.

"Wszystkie depozyty klientów są bezpieczne. Bankowość elektroniczna i karty działają nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach"
SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przejmie wszystkie zobowiązania Banku Spółdzielczego w Przemkowie. Jak donosi serwis Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "wszystkie depozyty klientów są bezpieczne. Bankowość elektroniczna i karty działają nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach". 

"Środki pieniężne klientów zostaną automatycznie i w całości przeniesione do systemu nowego banku, nie zmienią się ani numery kont, ani system logowania, ani karty bankomatowe"
Od najbliższego poniedziałku, 4 maja Bank Spółdzielczy stanie się oddziałem SGB-Bank S.A. Klienci będą obsługiwani w Oddziale SGB-Bank S.A. w Przemkowie i wszystkich filiach w dotychczasowych godzinach pracy placówek. Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że środki pieniężne klientów zostaną automatycznie i w całości przeniesione do systemu nowego banku, nie zmienią się ani numery kont, ani system logowania, ani karty bankomatowe. Klienci Banku Spółdzielczego w Przemkowie nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych dodatkowych działań.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie posiada ok. 111 milionów złotych aktywów, wobec ponad 20 miliardów złotych aktywów SGB-Banku S.A. Oszacowanie wartości aktywów i pasywów Banku Spółdzielczego w Przemkowie przygotowane przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k, przedstawiające sytuację finansową Banku Spółdzielczego w Przemkowie z okresu przed pojawieniem się koronawirusa, wykazało, że poziom kapitałów własnych Banku był głęboko ujemny, co jednoznacznie wskazuje na zagrożenie Banku upadłością - podsumowuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Bank nie miał również szans na samodzielną sanację, a Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała BFG o tym, że brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością - czytamy w komunikacie.

"Klienci Banku Spółdzielczego w Przemkowie nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych dodatkowych działań"
Transakcję wspierają finansowo Spółdzielczy System Ochrony SGB oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie kredyty udzielone przez BS w Przemkowie zostaną przeniesione do SGB Bank S.A., który przejmuje też wszystkie zobowiązania BS w Przemkowie, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, oraz z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych, a także udziałów, które są umorzone. Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są we współpracy z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego kraju – Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego.
[KN]