Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu w chocianowskim Rynku. - Zgodnie z sugestiami mieszkańców, podjąłem działania mające na celu zmianę obowiązyjących przepisów prawa ruchu drogowego w Rynku – mówi Tomasz Kulczyński, Burmistrz Chocianowa.

Obecne tabliczki, które zostały zamontowane wiele lat temu, nie spełniają już swojej funkcji. Dlatego też pracownicy chocianowskiego magistratu na prośbę Burmistrza rozpoczęli pracę nad nową organizacją ruchu w tej części miata. - Dzięki zmianom pozbędziemy się przypadkowych wjazdów pojazdów na Plan Wolności – podkreśla Tomasz Kulczyński.

Od tej pory pojawi się zapis, który w jednoznaczny sposób uniemożliwi wjazd osó bez zezwoleń z wyjątkiem służb komunalnych i służb uprzywilejowanych.