Regionalne Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy na bezpłatne kursy językowe i komputerowe. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie RCK.

 
W kursach mogą wziąć udział osoby: od 18 roku życia, zamieszkujące (bez konieczności zameldowania) w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie gminy Chocianów, do 50 roku życia, posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (tj. ISCED 3), z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem podwyższeniem kwalifikacji w zakresie języków obcych i ICT oraz osoby powyżej 50 roku życia niezależnie od poziomu wykształcenia.

Uczestniczyć NIE MOGĄ : osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, więźniowie, studenci dzienni oraz zaoczni.Warunki przystąpienia i zapisy w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury, ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów lub pod numerem 76/818 55 80/ 574-000-916.

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie każdy kursant otrzymuje certyfikat.