Tomasz Kulczyński w kampanii wyborczej obiecywał "czas na zmiany". Faktycznie dzieje się wiele, w naszej gminie na dobre zagościła bezpłatna komunikacja, Raków będzie miał wodociągi, a Trzebnice przychodnię medyczną. Postanowiliśmy dzisiaj sprawdzić, jak miewa się kolejny z postulatów Kulczyńskiego z kampanii wyborczej, mianowicie likwidacja podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

Zniesienie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych to z pewnością popularny wśród mieszkańców gminy pomysł. Jest jednym z głównych postulatów z programu burmistrza, który pomimo epidemii jest realizowany krok po kroku. Co więcej pomysł likwidacji podatku zweryfikowany został już przez inne samorządy. Postanowiliśmy sprawdzić czy epidemia koronawirusa nie pokrzyżuje planów burmistrza. Po informacje sięgamy do tutejszego magistratu.

Burmistrz od objęcia urzędu systematycznie pracuje nad realizacją obietnic. Po długiej analizie, także dzięki reorganizacji szkół, realnym jest likwidacja podatku od nieruchomości - mówi Krystian Wan z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości dokonane przez osoby fizyczne w skali całej gminy za rok 2019 wyniosły ponad milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych. Dokładnie 1.887.004 złote. Kwota blisko dwóch milionów złotych bardzo przypomina propozycję oszczędności wynikających z reorganizacji systemu oświaty w naszej gminie. Przypomnijmy, że pomysł reorganizacji szkół pojawił się w ramach Programu Naprawy Skutków Epidemii na lata 2020-2023.

Program jest już w trakcie realizacji, o czym świadczy zakup budynku pod Centrum Obsługi Administracyjnej, łączenie jednostek samorządowych czy zmniejszenie wynagrodzenia członkom rad nadzorczych. Pewnym zmianom miałyby podlegać także oddziały IV - VIII szkół podstawowych w Parchowie i Szklarach Dolnych, które ze względu na zbyt małą liczbę uczniów w tych klasach zostałyby przeniesione do szkół w Chocianowie i Trzebnicach.

- Myślę, że wniosek jest logiczny. Jeśli reorganizacja tych szkół zostanie powstrzymana, czy to za sprawą kuratora, ministra czy nawet sądu, to może to znacznie wpłynąć na rozwój gminy - dowodzi Krystian Wan. -  W związku z reorganizacją szkół, utworzeniem filii zespołów szkół czy łączeniu jednostek samorządowych możliwe będzie spełnienie zarówno obietnic wynikających z listu intencyjnego do sołtysów obszarów reorganizowanych szkół, jak i likwidacja samego podatku. W skrócie zyskają wszyscy - podsumowuje Wan.
Decyzja kuratora oświaty może zaważyć nie tylko na reorganizacji szkół w Parchowie i Szklarach Dolnych. Dzięki niej zyskać mogą wszyscy, nie tylko najbiedniejsi mieszkańcy, którzy skorzystają na likwidacji podatku od nieruchomości. Czy tak się stanie? To zależy od skutecznej reorganizacji oświaty w naszej gminie. Widać jednak, że presja na realizację wszystkich obietnic burmistrza jest duża. Do tej sprawy z pewnością powrócimy.
[KN]