Poseł na Sejm RP, członek Platformy Obywatelskiej Piotr Borys wystosował za pośrednictwem mediów społecznościowych apel do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz radnych tutejszej Rady Miejskiej. Odpowiedział mu radny Paweł Bujak, który przypomniał "zasługi" PO dla regionu.

Wszystko za sprawą głośnej w całej Polsce Rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii "LGBT" oraz ochrony polskiego Kościoła przed atakami i obrażaniem uczuć religijnych. Samorząd zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy Chocianów do konsultacji społecznych, w których każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi, zarówno pozytywne, jak i negatywne do projektu uchwały. Ostatnio termin konsultacji został wydłużony do 28. lutego, aby więcej zainteresowanych mogło wyrazić swoją opinię.

To nie spodobało się posłowi Piotrowi Borysowi, który postanowił zacytować wypowiedziane niedawno słowa Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz, w których ten odnosi się do poszanowania praw mniejszości. Padają tam istotne słowa: "Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza prawa już istniejące". O jakich prawach Piotr Borys myślał wrzucając do sieci swój post ciężko stwierdzić. Z pewnością nie chodziło o prawo do wyrażania swojej opinii, bowiem przedłużenie terminu konsultacji społecznych raczej zachęca do takiego działania. Ciężko także odnaleźć w tej sytuacji analogię do cytowanych słów "kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki".

Prawdopodobnie właśnie te słowa wzbudziły w radnym Pawle Bujaku konieczność odpowiedzi na absurdalną odezwę polskiego posła. Chocianowski rajca napisał bowiem, "że w tym temacie w Naszej Gminie odbywają się KONSULTACJE SPOŁECZNE i to sami mieszkańcy zdecydują o tym, jak podejść do tej sprawy" (pisownia oryginalna - przyp. red.). Radny Bujak przy tej okazji wyraził także ubolewanie, kwitując dotychczasowe działania Piotra Borysa: "nie był Pan taki aktywny, gdy Pana partia (Platforma Obywatelska) wprowadzała zbójecki podatek, który do dnia dzisiejszego drenuje finanse KGHM". Zaznaczył także, że "mieszkańcy Zagłębia Miedziowego nie zapomną Wam tego, że pozbawiliście środków nasz region".

Na koniec radny Bujak porównał działania obecnej większości w radzie z dotychczasowymi działaniami partyjnych kolegów Piotra Borysa słowami "my swoje decyzje konsultujemy z mieszkańcami - w przeciwieństwie do Państwa".

[KN]