Jak informują służby prasowe wojewody dolnośląskiego pracę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczął II Wicewojewoda Dolnośląski. Chodzi o byłego burmistrza Kłodzka, Bogusława Szpytmę.

Bogusław Szpytma urodził się w 1963 roku w Kluczborku. Z samorządem związany jest od 2004 roku, gdy rozpoczął pracę jako dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Do 2006 roku odpowiadał m.in. za ocenę wniosków w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 realizowanego przez samorząd województwa. Był także wiceprzewodniczącym zespołu ds. opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia. W latach 2006 - 2014 był burmistrzem Kłodzka.

Z wykształcenia polonista, krytyk literacki, autor jedynego opublikowanego po roku 1989 programu literackiego „Literatura nowego klasycyzmu” (Gazeta Książki). Ekonomista, przedsiębiorca, dyrektor sprzedaży Wydawnictwa Szkolnego PWN. Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.
[KN]