Odkąd Burmistrzem Miasta i Gminy Chocianów został Tomasz Kulczyński śmiało można powiedzieć, że podjęto wiele działań i inicjatyw w gminie. W wielu przypadkach efekty widać gołym okiem, w innych zaś musimy jeszcze chwilę poczekać. Nie znaczy to jednak, że nie zajmuje się kwestiami ważnymi dla ogółu społeczności.

Jak Państwo zapewne wiedzą, na niektóre projekty trzeba poświęcić bardzo dużo czasu i zaangażować się w stu procentach. Niekiedy działania blokują przepisy prawne, których trzeba dotrzymać i nie można przyspieszyć inwestycji. Jest wiele etapów działań- począwszy od pomysłu, poprzez projekt, zgodę różnych organów, przetarg, aż po wykonanie zadania. Od początku objęcia stanowiska przez Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego ogłoszono wiele przetargów. Ktoś mógłby zarzucić, nie śledząc tematu, że istotne inwestycje są wstrzymywane. To nieprawda. Można dotrzeć do informacji na Biuletynie Informacji Publicznej, do ogłoszeń przetargów jakie miały miejsce i wyczytać, że w niektórych nie złożono ofert albo oferty znacznie przekraczały budżet jaki gmina mogła przeznaczyć na dany cel. Tak było m. in. w przypadku chodnika w Parchowie, fontanny w Parku Miejskim czy też oświetlenia w Żabicach i w Parku Miejskim. Mamy jednak dobrą informację odnośnie inwestycji w Parchowie. Sytuacja się zmieniła i wybrano już wykonawcę projektu oraz trwa aktualnie projektowanie. Następnym etapem jest przetarg, który zapowiadany jest na czerwiec 2020.

Jeśli opierać się na statystykach i sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów można zaobserwować jedną bardzo ciekawą i istotną zależność. Przeglądając pierwsze sprawozdania budżetowe za I półrocze z tego roku i ubiegłych lat, kiedy to rozpoczynała się nowa kadencja i miasto miało nowego Gospodarza widać, że nie różnią się wcale.


- Normalnym jest, że kiedy urząd obejmuje nowa osoba potrzeba czasu, aby się wdrążyć, zapoznać z dokumentacją i etapami działań poprzednika. Ponadto działania podejmowane są już na początku, ale cały proces trwa kilka miesięcy, a nawet lat, dlatego pierwsze efekty pracy urzędników widać w drugiej części półrocza- mówi Ewa Kałuzińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania.


Warto zatem uzbroić się w cierpliwość i pozwolić działać samorządowcom. Mieszkańcy z pewnością wiedzą, że Gmina Chocianów była przez ostatnie lata zaniedbywana. Sprzedano również majątek gminy m. in. w postaci dworca PKS lub pałacu. Teraz potrzeba czasu, aby odbudować wszystko. Podejmowane są małe jak i duże inwestycje. Na wszystko potrzebne są duże nakłady pieniędzy, które Burmistrz Tomasz Kulczyński wraz z pracownikami Urzędu starają się pozyskiwać z zewnątrz, zamrażając tym samym na pewien okres budżet.