Na dzisiejszej konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że najbliższe 3 tygodnie obowiązywać będą kolejne obostrzenia dotyczące wychodzenia z domu, przemieszczania się, zgromadzeń i transportu zbiorowego. Sprawdzamy, co zmieni się w naszym życiu.

Do 11 kwietnia włącznie na terenie całej Polski nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: dojazdu do pracy, wolontariatu i załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Pracownicy, przedsiębiorcy i rolnicy mają prawo dojechać do swojej pracy oraz kupić towary i usługi niezbędne do prowadzenia działalności. Zwolnione z obostrzeń będą także osoby, które walczą z koronawirusem i pomagają osobom przebywającym na kwarantannie lub opiekują się takimi, które nie powinny wychodzić z domu. Każdy z nas, kto nie został objęty kwarantanną ścisłą będzie mógł przemieszczać się także, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, czy wyprowadzić psa.

Premier wprowadził także całkowity zakaz przemieszczania się dla grup większych niż 2 osoby. Nie dotyczy to jednak rodzin i obrzędów religijnych. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie jednak można spotkać się z najbliższymi, a ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak rząd wprowadza kolejną ważną zasadę. W Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Rząd zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji. Mimo wprowadzanych zmian, nadal obowiązują pozostałe ograniczenia i zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
[KN]