Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy Strategii ZIT. Trzydzieści dwie jednostki samorządu terytorialnego, miasta, gminy i powiaty z obszaru LGOM postanowiły wspólnie określić cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych, aby efektywniej pozyskiwać fundusze unijne.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 oraz instytucjonalizacja współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego to narzędzie, które pozwoli jeszcze efektywniej pozyskiwać fundusze unijne. Porozumienie zostało podjęte przez 32 jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu.

- Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków współpracy i zasad Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, a także powierzenie Gminie Legnica funkcji Lidera Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - mówi Patrycja Jugo, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów. - Porozumienie zostaje zawarte na czas opracowania Strategii ZIT LGOF i wypracowania formy organizacyjno-prawnej ZIT LGOF, przy czym opracowanie strategii, jej uzgodnienie i zaopiniowanie przez wymagane organy oraz przyjęcie uchwałami organów stanowiących stron Porozumienia planuje się do końca listopada 2021 roku - dodaje Sekretarz Jugo.
W przedsięwzięciu biorą udział powiaty legnicki, górowski i polkowicki, miasta Lubin, Głogów i Chojnów oraz gminy Żukowice, Wąsosz, Ścinawa, Ruja, Rudna, Radwanice, Przemków, Prochowice, Polkowice, Pęcław, Niechlów, Miłkowice, Lubin, Legnickie Pole, Legnica, Kunice, Krotoszyce, Kotla, Jerzmanowa, Jemielno, Grębocice, Góra, Głogów, Gaworzyce, Chojnów i Chocianów. Razem trzydzieści dwie jednostki samorządu terytorialnego.

- Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że integracja inwestycji terytorialnych pozwala na pozyskanie znacznie większych środków z Unii Europejskiej. Następny budżet unijny na lata 2021 - 2027 zakłada, że do Polski może trafić nawet 124 miliardy euro w formie dotacji, a dodatkowo 34 miliardy euro w formie pożyczek - przypomina Sekretarz Patrycja Jugo. - Chcemy jak najefektywniej wykorzystać ten potencjał, dlatego z naszymi partnerami w regionie podpisaliśmy Porozumienie w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - dodaje Sekretarz Jugo.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Legnica, a także na portalu Platforma Zakupowa. Termin składania ofert mija w najbliższy poniedziałek, 16 listopada o godzinie 11:00. Do tego tematu z pewnością powrócimy.
[KN]