Chocianów odwiedzili najważniejsi samorządowcy z całego regionu. To właśnie w naszym mieście odbyła się ceremonia wręczenia promes przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego.

W okręgu legnickim otrzymało je dziewiętnaście gmin, a wśród nich Gmina Chocianów. Fundusze zostały pozyskane na „Wsparcie aktywności mieszkańców wsi Chocianowiec przez odnowienie świetlicy wiejskiej Wiejskiego Ośrodka Kultury wraz z terenem rekreacyjnych”. Na realizację tego zadania w ręcę Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego wręczono promesę o wartości 20 916,00 złotych.

- Zgodnie z obietnicami, pozyskujemy kolejne środki z różnych źródeł. Nie osiadamy jednak na laurach i konsekwentnie tworzymy następne projekty, by nadrabiać wieloletnie zaniedbania w tym aspekcie – mówi Tomasz Kulczyński, Burmistrz Chocianów.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowany jest już po raz 13, a jego najważniejszym założeniem jest rozwój obszarów wiejskich, poprzez m.in. aktywizację społeczności lokalnych, rozwój kultury, ochronę dziedzictwa narodowego czy poprawę ładu przestrzennego. Program od kilku lat przynosi olbrzymie korzyści społecznościom lokalnym.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin m. in. wójtowie, burmistrzowie, sołtysi i urzędnicy. Łączna kwota promes wręczonych gminom z okręgu legnickiego to ponad 500 tysięcy zł.