Akcja "PESEL" to inicjatywa Komisariatu Policji w Chocianowie. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Chocianów na zagrożenia jakie wiążą się z udostępnianiem danych osobowych czy też dowodu osobistego, numeru PESEL lub paszportu.

Chocianowscy policjanci w porozumieniu i współpracy z Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim przygotowali ulotki informacyjne dla mieszkańców, a także planują spotkania profilaktyczne mające na celu uświadomienie mieszkańcom jakie konsekwencje może mieć udostępnienie swoich danych niezaufanej osobie.

- Jako funkcjonariusze Policji, którzy dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa chcemy pokazać w jaki sposób uniknąć kradzieży danych i przekazać zasady bezpiecznego korzystania z dokumentów osobistych takich jak dowód osobisty czy paszport. Imię i nazwisko, numer PESEL, numer karty kredytowej powinny być pilnie strzeżone. Nie należy podawać ich osobom nieznajomym i niezaufanym. Nigdy nie wiadomo do jakich celów takie osoby będą chciały wykorzystać te dane- mówi podinsp. Piotr Wójtowicz, Komendant Komisariatu Policji w Chocianowie.


Pamiętaj, że powinieneś chronić Swoje dane i nie ufać nikomu, bo nieuczciwa osoba może próbować:
• WYŁUDZIĆ KREDYT LUB POŻYCZKĘ W BANKU
• SPRZEDAĆ TWOJE DANE
• UKRAŚĆ TWOJĄ TOŻSAMOŚĆ
• DOKONAĆ PRZESTĘPSTWA PODAJĄC SIĘ ZA CIEBIE
• ZAŁOŻYĆ FIKCYJNĄ FIRMĘ PILNUJ SWOICH DANYCH


Nie udostępniaj ich nikomu, nie pozwalaj na ich kopiowanie, nie zostawiaj w zastaw dokumentów, nie podawaj swojego numeru PESEL.