,,Czy jesteśmy tolerancyjni ?’’ - pod takim hasłem odbyła się dzisiaj lekcja godziny wychowawczej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie z Członkami Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski.

Anna Jabłońska jako przedstawiciel Stowarzyszenia opowiedziała uczniom o działalności związku oraz historii osób, które należą do zrzeszenia.

- Obecnie w Stowarzyszeniu jest 47 członków, są to osoby o różnym stopniu niepełnosprawności – mówiła podczas spotkania Anna Jabłońska Prezes Stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli Wanda, Aneta i Zbyszek. Mimo wielkiej tremy uczestnicy opowiedzieli krótko o sobie oraz wyjaśnili jak radzą sobie z prostymi czynnościami domowymi, a także jak odnajdują się w społeczeństwie lokalnym. Podzielili się również swoimi pracami plastyczno-technicznymi, które w ostatnim czasie wykonali na zajęciach w Regionalnym Centrum Kultury oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Chocianów.

Klasa 6e wraz z wychowawcą Bożeną Sokołowską, brali udział w spotkaniu i z wielkim zainteresowaniem słuchali wypowiedzi zaproszonych gości. Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli wcześniej przygotowane upominki oraz zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Była to cenna lekcja zarówno dla dzieci, ale też osób należących do Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski.