Do wypełnienia ankiety na temat zainteresowania mieszkańców naszej gminy udziałem w szkoleniach dla dorosłych zapraszają Jacek Nowicki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński. Wszystko ze względu na projekt Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który od początku września tego roku jest realizowany w gminnej szkole.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych pozyskał środki finansowe na realizację grantu "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2" z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński pragnie zaproponować dorosłym mieszkańcom Gminy Chocianów możliwość bezpłatnego uczestnictwa w cyklu zajęć edukacyjnych w ramach Akademii Dobrego Rodzica oraz w ramach Akademii Seniora XXI wieku. Pierwszym krokiem do realizacji zadania są działania wstępne.

Działania wstępne polegają na przeprowadzeniu ankiety, a następnie przygotowaniu oferty edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Chocianów. Łączna wartość pozyskanych środków 250.000 PLN na rok szkolny 2020/2021  - informuje Jacek Nowicki, dyrektor szklarskiej podstawówki. - Patronat naukowy nad tym przedsięwzięciem objęła Uczelnia Jana Wyżykowskiego. Z tego też względu zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Jej wyniki umożliwią zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Chocianów, przygotowanie optymalnej oferty zajęć oraz wybór najbardziej dogodnego dla Państwa miejsca ich realizacji. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i chęć podzielenia się swoimi preferencjami - dodaje dyrektor.
Do udziału w ankiecie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, nawet ci, którzy nie planują brać udziału w żadnym szkoleniu. Pozwoli to organizatorom zorientować  się w potrzebach edukacyjnych mieszkańców. Ankieta dostępna jest pod adresem https://forms.gle/uaadCrxFLwiv2dwX8 (kliknij w link, aby przejść do wypełnienia ankiety).
[KN]