Ostatnie wichury nie ominęły niestety naszej gminy i wyrządziły wiele szkód. Ucierpiał również nasz park, także chadzając nim zachowajcie szczególną ostrożność.

Jak informuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie drzewa powalone przez wiatr nie mogą zostać ani wycięte ani nawet posprzątane do momentu uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dokonania przez niego kontroli uszkodzonego drzewostanu. Pracownicy wskazują, że mogą tylko odsunąć je z dróg i przejść.

Nie dotyczy to jednak drzew, które jeszcze nie leżą, choć wyraźnie chylą się ku upadkowi, dlatego Zakład apeluje do mieszkańców, aby unikali wygrodzonych i oznakowanych drzew. Część starodrzewu stwarza zagrożenie i dlatego tereny zostały wygrodzone.
[KN]