W najbliższą sobotę, 29 lutego 2020 roku o godzinie 16:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Parchowie mieszkańcy tej miejscowości podejmą decyzję o odwołaniu Sołtys, Anny Pichały. Zarządzenie nr 33.2020 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego wydał burmistrz na podstawie obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Sołectwa Parchów.

O tej głośnej medialnie sprawie pisaliśmy już wiele razy. Odwołania Pichały ze stanowiska sołtysa domagają się sami mieszkańcy Parchowa. Ponad 100 osób podpisało się pod wnioskiem, w którym zarzucają obecnej sołtys, że "wykonuje swoje obowiązki w sposób stronniczy, naruszając jednocześnie zasady współżycia społecznego, poprzez stałe i notoryczne prowadzenie wobec organów Miasta i Gminy Chocianów oraz pracowników urzędu jak i mieszkańców Parchowa hejtu w mediach społecznościowych w zakresie wykonywanych przez nich zadań".

Mieszkańcy Parchowa nie przebierają w słowach. Zaznaczają, że "taka postawa sołtys Parchowa, jako funkcjonariusza publicznego, dyskwalifikuje ją w opinii środowiska do reprezentowania ich interesów w samorządzie terytorialnym, realizującego zadania własne gminy, w tym również na rzecz sołectwa Parchów". Anna Pichała pełni także funkcję radnej, którą wykorzystuje do ciągłych ataków politycznych. Celem politycznej nagonki stają się już nie tylko urzędnicy Miasta i Gminy Chocianów czy radni Rady Miejskiej, lecz także nawet sami mieszkańcy. W mediach społecznościowych sugeruje na przykład, że chocianowianie są homofobami, udostępniając na swoim profilu zdjęcie, na którym nazwa Chocianowa zmieniona została na "Chomofobocianów". 

Niespełnione polityczne ambicje, ostatnia przegrana rozprawa w procesie, który wytoczyła burmistrzowi, czy niechęć do współpracy w środowisku lokalnym to tylko niektóre z przykładów zachowania do jakiego przyzwyczaiła nas Anna Pichała. Mieszkańcy Parchowa będą mieli teraz okazję, aby rozliczyć swoją przedstawicielkę z takiego zachowania.

[KN]