Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Julita Sambor wydała dziś oświadczenie w związku z pojawieniem się w mediach nieprawdziwej informacji dotyczącej umowy zawartej z Fundacją "Dumni z Chocianowa" na prowadzenie i bieżącą aktualizację Oficjalnego Portalu Internetowego Miasta i Gminy Chocianów.

W oświadczeniu czytamy, że osobami odpowiedzialnymi za kłamliwe przekazy są miejska radna Anna Pichała oraz redaktor Kamil Nosel. Dyrektor RCK za konkretny przykład podaje fanpage radnej oraz jeden z portali internetowych, na którym pojawiła się informacja, że wspomniana umowa została zawarta "na czas nieokreślony".

Okazuje się jednak, że wskazana umowa wygasa 31.12.2019 i nie została zawarta z początkiem roku. Osoby kryjące się pod inicjałami A.P oraz K.N są autorami, którzy najprawdopodobniej nie zweryfikowali podanych do opinii publicznej informacji.

- W ocenie Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie zamieszczane wpisy są kolejną prowokacją i mają na celu zniszczenie dobrego wizerunku RCK w opinii publicznej - czytamy w oświadczeniu.

Do tej sprawy z pewnością powrócimy, ponieważ z oświadczenia wynika również, że ze strony RCK "zostaną podjęte działania natury" kodeksowej.

[KN]