Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne przypomina mieszkańcom, że użytkowana sieć kanalizacyjna nie jest przystosowana do przyjmowania odpadów. Nieodpowiedzialne postępowanie przyczynia się do zapychania rurociągów, awarii pomp pompowni ścieków oraz powodują znaczne problemy eksploatacyjne i finansowe w obiektach oczyszczalni ścieków.

Pracownicy PWK codziennie spotykają się z pozostałościami materiałów budowlanych – gips, tynk, kawałki gruzu, styropian – w sieci kanalizacyjne, tworzące trudne do usunięcia zatory. A największym problemem są tłuszcze, oleje, które tężeją w rurach kanalizacyjnych, zmniejszając tym samym ich średnice.

Należy podkreślić, że nawet materiały miękkie, jak elementy odzieży, chusteczki nawilżane, opatrunki, czy włosy często łączą się w sploty blokując przepływ ścieków w rurze oraz uszkadzają pompy przepompowni ścieków.

Do oczyszczalni ścieków w Chocianowie rocznie dopływa aż ok. 15000 kg takich odpadów, które Spółka musi zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.