Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie zwraca uwagę mieszkańców Chocianowa na zniszczenia, jakie pojawiają się na miejskich placach zabaw. Jako przykład prawidłowego użytkowania, pracownicy miejskiego zakładu podają inne, pozamiejskie tereny dla najmłodszych.

Ze zdumieniem MZGKiM przyjął kolejne "demolki na placach zabaw". Pomimo tego, że dopiero 12 czerwca rozpoczęto użytkowanie tego miejsca przeznaczonego dla najmłodszych, to już 9 lipca trzeba było przeprowadzić pierwsze naprawy. Poprawa zniszczonych nasadzeń czy ogrodzenie, które wymagało spawania, to tylko niektóre z nich. Wczoraj pracownicy chocianowskiej komunalki przeprowadzili kolejne prace. 

Czy nic nie jest w stanie zabezpieczyć urządzeń przed zniszczeniem? Czyżby w Chocianowie nie znane były sposoby użytkowania urządzeń zabawowych i siłowych? - retorycznie pytają administratorzy strony Zakładu na jednym z popularnych portali społecznościowych. - Drodzy rodzice i opiekunowie przekażcie swoim pociechom, że: na huśtawkach dla jednej osoby huśtamy się pojedynczo nie całą grupą; na urządzeniach siłowych ćwiczymy pojedynczo, nie całą grupą; nie załatwiamy potrzeb fizjologicznych na terenie placu zabaw czy siłowni - wymieniają zalecenia pracownicy MZGKiM.

Jak możemy dowiedzieć się z cieszącej się popularnością wśród chocianowian strony, pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wystąpili do właścicieli i zarządców okolicznych budynków o zgodę na zamontowanie kamer, nagrania z których posłużą do łapania i karania sprawców zniszczeń. Wandali, którzy zapominają, że nie są już dziećmi i usiłują korzystać z urządzeń niezgodnie z ich zastosowaniem, mogą spotkać surowe kary.
[KN]