Przedszkole Miejskie w Chocianowie już w najbliższą środę wznowi swoją działalność. Po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami oraz rozpoznaniu wśród zainteresowanych rodziców zapotrzebowania, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński podjął decyzję o otwarciu przedszkola od 1 lipca.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że we wszystkich miastach i gminach w Polsce rząd zdecydował się na zamknięcie placówek oświatowych. Do samego końca roku szkolnego zamknięte były szkoły podstawowe i średnie. Decyzje o otwarciu przedszkoli leżały w gestii samorządów. Dziś wiemy już, kiedy dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli.

Wspólnie z dyrektorem podjęliśmy działania, które zapewnią maksimum bezpieczeństwa dzieciom i personelowi, a tym samym pozwolą bezpiecznie wrócić do przedszkoli. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w placówkach będą wprowadzone odpowiednie procedury funkcjonowania, m.in.: przyjęcia do grup będą się odbywały tylko w określonych godzinach - informuje Krystian Wan z chocianowskiego magistratu. - Sytuacja jest rozwojowa, jednakże mamy nadzieję, że podjęta decyzja o powrocie dzieci do przedszkoli ułatwi niektórym rodzicom powrót do pracy - dodaje Wan.
Dzieciom i personelowi ma zastać zapewnione maksimum bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak się dowiedzieliśmy, zdrowi opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dzieci będą musieli przestrzegać podstawowych środków ostrożności, tzn. osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. W przestrzeni wspólnej będą mogli przebywać rodzice przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu.

Czas pobytu będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko. Nie powinni spacerować po placówce czy prowadzić rozmów telefonicznych. Sale będą wietrzone co godzinę, a dzieci będą szczególnie pilnowane, aby często myły ręce (m.in. przed posiłkiem czy po powrocie ze świeżego powietrza). Plac zabaw będzie dezynfekowany, a dzieci będą z niego korzystały wyłącznie w małych grupach. W przedszkolu nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani imprez okolicznościowych.
[KN]