Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie ogłosiło przetarg na roboty budowlane: budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków.

Zaproszenie do składania ofert dotyczy etapów od II do VII na łączną długość blisko 3,5 km. Termin składania wniosków upływa 27 stycznia 2020 roku.

Więcej szczegółów dotyczących tej inwestycji znajduje się na stronie PWK w zakładce: Zamówienia.

[KN]