Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Makowej

[] Nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy ogłasza trzeci przetarg ustny nieoraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Makowej w Chocianowie. Nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2 MN i posiadają przeznaczenie podstawowe jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przetargi odbeda się w dniu 07.02.2020 r. w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:
  1. godz. 10:00 - przetarg na sprzedaż działki 40/4, cena wywoławcza wynosi - 79 657,00 PLN
  2. godz. 10:20 - przetarg na sprzedaż działki 40/5, cena wywoławcza wynosi - 75 553,00 PLN
  3. godz. 10:40 - przetarg na sprzedaż działki 40/6, cena wywoławcza wynosi - 70 546,00 PLN
  4. godz. 11:00 - przetarg na sprzedaż działki 40/12, cena wywoławcza wynosi - 74 468,00 PLN
  5. godz. 11:20 - przetarg na sprzedaż działki 40/13, cena wywoławcza wynosi - 70 131,00 PLN

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie do dnia 03.02.2020 r. wadium w kwocie 4 000,00 PLN. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływuna konto Gminy.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzirelą pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 818 50 20 wew 119 i 1191

Link do ogłoszenia:
http://chocianow.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=204691Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

http://chocianow.pl/sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-przy-ul-makowej,o39

Kontakt

Mail: natalia.wan@chocianow.pl
Telefon:

Lokalizacja

ul. Makowa, Chocianów
Dolnośląskie (Polska)

Ogłoszenie dodano: 2020-01-07 15:05:23
Ogłoszenie wygasa: 2020-02-06 15:05:23