Jak wiadomo, w dni świąteczne wszystkie urzędy, placówki, sklepy są zamknięte. Z uwagi na wzmożony ruch w okolicach cmentarza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie uruchamia dyżury.

1 listopada za porządek będzie odpowiedzialne sześć osób, z których trzy będą na bieżąco opróżniać śmietniki na cmentarzu. Podobnie sytuacja będzie wyglądać 2 i 3 listopada. W te dni siedziba firmy będzie nieczynna.