W związku z pojawiającymi się głosami mieszkańców i społeczności szkolnej o uciążliwym hałasie z pobliskiej firmy, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński, zadecydował, że do 29 listopada potrwają konsultacje społeczne.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców dotyczącej postawienia ekranów akustycznych przy ul. Kolonialnej 13a. Aby oddać ważny głos należy wypełnić kartę dostępną tutaj i głosować poprzez przyniesienie jej do kancelarii w Urzędzie Miasta i Gminy lub wysyłając kartę na adres e-mail:  konsultacje@chocianow.pl Głosować mogą tylko mieszkańcy ulicy Kolonialnej i Sportowej.

Informacja o podjęciu konsultacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.