Czy Gmina Chocianów zacieśni współpracę z Chocianowską Spółdzielnią Mieszkaniową? Po spotkaniu burmistrza Tomasza Kulczyński z prezesem ChSM – Januszem Kozerskim, wydaje się, że taka wersja jest najbardziej realna.

Tematem rozmów było m.in. przeniesienie przystanku autobusowego, zagospodarowaniu terenów zielonych i placów zabaw oraz o nabyciu przez Gminę składników majątku spółdzielni, co znacząco obniży koszty jej funkcjonowania.

- W trakcie zebrania członków Osiedla Zwycięstwa zgłoszono problem przystanku autobusowego przy ulicy Krótkiej. Ustaliliśmy z Prezesem Spółdzielni Panem Januszem Kozerskim, że przystanek ten zostanie w najblizszym czasie przeniesiony w korzystniejszą i mniej uciążliwą dla mieszkańcow lokalizacje – mówi Tomasz Kulczyński, burmistrz Chocianowa.

To jednak nie jedyne sprawy, które zostały poruszone. Kolejną były rozmowy o nabyciu przez Gminę składników majątku spółdzielni, co znacząco obniży koszty jej funkcjonowania. Mowa była także o restrukturyzacji innych kosztów, które wpłyną na oszczednosci mieszkańców. - Ważne jest, aby racjonalne zarządzanie Gminą wpływało bezpośrednio na realne wydatki mieszkańcow – podkreśla Tomasz Kulczyński.