Brak opadów oraz wysoka temperatura uderza w zboża i rzepak. Z tego powodu Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała do rolników, aby w czerwcu i lipcu składali do urzędów gmin wnioski o oszacowanie szkód. Jest już część decyzji DUW. Na jaką pomoc może liczyć rolnik, w którego gospodarstwie zostaną stwierdzone straty?


Jeżeli komisja szacująca określi, że z powodu suszy rolnik poniósł w danej uprawie duże straty, to może on skorzystać z rożnych form pomocy:
• z dopłat klęskowych do 1 ha – jednak te są przyznawane jedynie w przypadku wystąpienia bardzo dotkliwych klęsk i niezbędne do tego jest rozporządzenie ministra rolnictwa,
• skorzystania z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji rolniczej,
• odroczenie terminu płatności składek przez KRUS lub ich rozłożenia na raty,
• rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawnego za ziemię od Skarbu Państwa
• przyznanie ulgi w podatku rolnym przez gminę.


Z naszych źródeł wynika, że już część protokołów szacowania szkód wróciło do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie i decyzje Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie suszy. W związku z tym, ze wnioski złożyło kilkaset osób trudno jest przekazać informacje każdemu telefonicznie. Pracownicy apelują w związku z tym, aby przyjść osobiście do Urzędu i odebrać protokoły. Uprzednio prosimy dowiedzieć się czy nasze dokumenty są już gotowe.


Wszelkie informacje dostępne w Urzędzie w pokoju nr 11 (parter) lub pod numerem telefonu 76 818 50 20 wew. 115