Na wniosek Tomasza Kulczyńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów radni podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie nadania nazwy dla miejskiego parku. Sprawdzamy skąd pomysł, aby nosił nazwę "Chocianowski Park Piastowski".

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały nr 171.2020 przegłosowanej przez radnych większością 10 głosów, istniejący park w Chocianowie wchodzi w skład najcenniejszego zabytku miasta, tj. zespołu pałacowo-parkowego z lat 1728-1732. Historia jego powstania sięga końca XIII wieku, kiedy to książę świdnicko-jaworski Bolko I wzniósł gotycki zamek, który stał się siedzibą książąt legnickich. Bolko I był synem Bolesława II legnickiego o przydomku Rogatka i jego żony, Jadwigi anhalckiej. Jego dwór stanowił ośrodek kultury rycerskiej, książę był mecenasem poetów i jednym z najwybitniejszych Piastów śląskich.

W 1444 roku zamek przeszedł w ręce rodziny Dornheinów jako lenno. Następnie mieli tu swoją rezydencję kolejno Nostitzowie, Stoschowie i Dohnowie. W pierwszej połowie XVIII wieku należał on do Melchiora Gottloba von Redern, który w latach 1728-1732 dokonał przebudowy zamku. Powstała wówczas wspaniała barokowa rezydencja, która z założenia średniowiecznego zachowała jedynie czworoboczną wieżę. Podczas rozbudowy założono również park pałacowy, a obok pałacu powstały dwie oficyny.

W XIX wieku pałac poddano restauracji, jednak w czasie drugiej wojny światowej został on uszkodzony i mimo zabezpieczenia, po wojnie - nieużytkowany - popadł w ruinę. W 1997 roku znalazł właściciela, któremu - miejmy nadzieję - dane będzie przywrócenie go do dawnej świetności. Obecnie w zabytkowym parku w Chocianowie znajdują się elementy barokowego założenia, m.in. basen, fontanny, aleja grabowa. Ochroną pomnikową objęto 5 okazów drzew, w tym dęby i topole, a dodatkowo rosną tam również platany, sosna wejmutka i choina kanadyjska. Przez park prowadzi także ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi.
[KN]