Pracownicy Spółki PWK zakończyli prace przy wymianie armatury oraz czyszczeniu i dezynfekcji zbiornika magazynującego wodę pitną.


Zakończenie tego etapu było kluczowe ze względu, że modernizacja ma na celu poprawę jakości dostarczanej wody, a przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji wody i zapewnienie ciągłości dostawy wody o stałym ciśnieniu dla mieszkańców miejscowości Brunów, Krzeczyn Mały i Gorzyca. Dzięki temu magazynuje się ok. 300 m3 wody na dobę. Zbiorniki pełnią funkcję tzw. zbiorników sieciowych, które mają za zadanie współpracować z siecią dystrybucji wody i mogą pełnić rolę zarówno retencyjno-wyrównawczą, jak i wyrównywania ciśnienia.

Teraz PWK może przystąpić do kolejnego etapu modernizacji, którym jest uzbrojenie 3 filtrów ciśnieniowych oraz mieszacza wodno – powietrznego.