W ostatnim czasie w gminie Chocianów można zaobserwować wiele zmian zarówno jeśli chodzi o poprawę drogi wewnętrznej w miejscowości Ogrodzisko czy wprowadzenie darmowej komunikacji na trasie Chocianów-Polkowice. Działania można również dostrzec w podległych jednostkach czy spółkach.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie przekazało z oczyszczalni ścieków do zagospodarowania kolejne partie osadów ściekowych. Przekazanie nastąpiło zarówno w miesiącu sierpniu jak i wrześniu . -,, W bieżącym roku Spółka przeznaczy na ten cel aż 250.000,00 zł czyli ponad 2x więcej niż w roku poprzednim’’ – mówi Paweł Najdek – Członek Zarządu PWK w Chocianowie.

Zarząd PWK dodaje, że do końca listopada Spółka PWK przekaże do zagospodarowania, aż 1200 ton wytworzonych odpadów.

Dwukrotne zwiększenie dotacji na ten cel pokazuje, że Spółka dba o dobry wizerunek gminy i mieszkańców. Takie działania nie tylko poprawiają wizerunek ale sprzyjają środowisku naturalnemu.