Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie przypomina, że tylko do 31.12.2019 roku można dokonywać opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów z uwzględnieniem 99% bonifikaty.

Zgodnie z ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego „gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe” w prawo własności. Sprawa dotyczy tylko tych osób, które mają mieszkania lub domy zbudowane na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. W praktyce oznacza to, że właściciel mieszkania lub domu musiał co roku płacić podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

Osoby, które zdecydują się zapłacić za przekształcenie za 20 lat z góry i skorzystać z rabatu wynoszącego aż 99% muszą złożyć wniosek i dokonać opłaty w terminie do 31.12.2019 r.

[KN]