Projekt "Aktywny rodzic z LGOM" to program dla opiekunów dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3, którzy chcą wrócić do pracy. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tj.: umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z terenu gmin LGOM.

Skierowany jest do osób:
- zamieszkujących na terenie gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Legnica, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Lubin, Rudna, Ścinawa, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice,
- sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,
- nie wykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,
- chcących wrócić do zatrudnienia.

W ramach projektu:
• osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą uzyskać w ramach projektu zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – średnio 765,00 zł. / miesiąc;
• osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby niepracujące mogą uzyskać zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię – do 2116,80 zł /miesiąc.

Więcej informacji zainteresowani uzyskają pod nr telefonu: 605-20-20-26, drogą mailową na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom2.eu lub w biurze projektu „AKTYWNY RODZIC Z LGOM – 2 edycja” w Lubinie przy ul. Kamienna 16A.


[KN]