Do nowego stylu rządzenia gminą Chocianów przyzwyczaił nas przez ostatnie blisko dwa lata burmistrz Tomasz Kulczyński. Blisko spraw mieszkańców, szybkość realizacji kolejnych punktów programu wyborczego i godne reprezentowanie gminy na zewnątrz to tylko nieliczne zalety naszego włodarza.

Burmistrz przyzwyczaił nas już, że w samorządzie czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Liczne spotkania, na których Tomasz Kulczyński promuje naszą, zapomnianą niegdyś gminę, panele dyskusyjne, spotkania członkami zarządu województwa i z radnymi wojewódzkimiposłami, senatoramilokalnymi samorządowcami są rzeczą całkowicie normalną dla burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej rozwijać naszą gminę i nieustannie dążyć do zamierzonych celów.

Pomijając stosunkowo młody wiek burmistrza (przypomnijmy, że ma on obecnie 34 lata), już w 2014 roku został najmłodszym radnym Rady Miejskiej w sąsiednim Lubinie poprzedniej kadencji. Przez swoich kolegów i koleżanki został wybrany szefem klubu radnych "Lubin2006". Zawodowo rozwijał się w sferze prawniczej, gdzie jako radca prawny i ówczesny delegat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu prowadził Kancelarie Radców Prawnych z kilkoma oddziałami w naszym województwie i siecią kancelarii współpracujących. Efektem tego było między innymi otwarcie filii kancelarii radcowskiej w Chocianowie, gdzie wraz z członkami zespołu kancelarii udzielał bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (obecnie porady te udzielane są również bezpłatnie w siedzibie Urzędu).

- Dobrych kilka lat temu Tomasz Kulczyński nie będąc jeszcze burmistrzem, został członkiem rady nadzorczej spółki gminy wiejskiej Lubin. Dokładnie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, gdzie swoją wiedzą wspierał funkcjonowanie spółki między innymi w zakresie gospodarki wodnej, śmieciowej i mieszkaniowej. Następnie burmistrz zasiadał w radzie nadzorczej Uzdrowiska Szczawno- Jedlina, gdzie jako członek rady musiał zmierzyć się z niełatwą sytuacją finansową spółki oraz zagadnieniami specjalistycznymi dla tego typu przedsiębiorstw. Kolejno burmistrz powołany został przez właściciela spółki Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, na członka rady nadzorczej realizując zadania statutowe w zakresie inicjatyw gospodarczych legitymując się szeroką wiedzą w trosce o prawidłowy nadzór nad spółką. Obecnie burmistrz jest członkiem rady nadzorczej Stawy Milickie, która boryka się z trudną sytuacją ekologiczną – szeroko przedstawia doświadczenie swojego szefa Krystian Wan z chocianowskiego magistratu.
Mając kierunkowe wykształcenie i wysokie kwalifikacje uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek już od początku swojej kariery zawodowej obecny włodarz Chocianowa był i do tej pory jest członkiem rad nadzorczych. Dzięki temu jest w stałym kontakcie z profesorami, rektorami i specjalistami z zakresu zarządzania spółkami o wielomilionowych kapitałach. Wyższe wykształcenie kierunkowe i specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie stawiają burmistrza Kulczyńskiego w gronie fachowców będących nadzorcami spółek. Co myśli o tym sam włodarz Chocianowa?

- Dużą wartością jest dla mnie fakt, że zdobyte doświadczenie także i w tych obszarach mogę przekładać na pracę w naszej gminie. Moje wykształcenie pozwala mi od lat zdobywać doświadczenie praktyczne i cieszę się, że właściciele spółek, tak jak mieszkańcy Chocianowa, powierzają mi zadania nadzorcze. Jest to dla mnie wyrazem zaufania i docenienia - odpowiada Tomasz Kulczyński. - Zawsze staram się wywiązywać jak najlepiej z powierzonych mi obowiązków oraz przy okazji promować naszą gminę. Wielokrotnie słyszałem dużo pozytywów, ale też niedowierzania, że mamy bezpłatną komunikację, wprowadziliśmy program walki z COVID-19. Mówi się też o naszych ambitnych planach kanalizowania gminy. To bardzo dobry prognostyk. Jest dobrze, wstydu nie ma - dodaje z uśmiechem Burmistrz Kulczyński.
Wszystko to możliwe jest dlatego, że czas pracy włodarzy miast i gmin jest nienormowany. W praktyce oznacza to, że burmistrzem jest się 24 godziny na dobę, a okazje na promocję naszej gminy Tomasz Kulczyński wykorzystuje na każdym kroku i w każdym możliwym miejscu.
[KN]