Dzisiaj radni uchwalili budżet naszej gminy na przyszły rok. To jednak nie jedyne tematy, jakimi zajęli się dzisiaj radni. Jakie sprawy były przedmiotem dzisiejszych spotkań?

Przypomnijmy, że radni spotkali się dzisiaj dwukrotnie, a sesje, ze względu na epidemię koronawirusa, były zdalne. Pisaliśmy o tym w naszych doniesieniach: "We wtorek radni spotkają się dwukrotnie". W agendzie swojej pracy radni mieli dzisiaj uchwalenie budżetu na nowy rok, wieloletniej prognozy finansowej, zatwierdzenie planu pracy komisji na przyszły rok, wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Chocianów, przyjęcie uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chocianów, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego, ustalenie wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Chocianów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla MZGKiM na 2021 rok, uchwalenie zmian w budżecie na 2020 rok, a także dopuszczenie zapłaty opłaty skarbowej za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Wszystkie wymienione wyżej uchwały spotkały się z akceptacją większości radnych uczestniczących w dzisiejszych spotkaniach.
[KN]