Jak się dowiedzieliśmy w chocianowskim magistracie, już za dwa tygodnie Gmina Chocianów ogłosi dla mieszkańców konkurs o dotację na wymianę pieców. W tegorocznym budżecie samorządu na ten cel zapisana jest kwota ponad 2,5 miliona złotych. Wszystko dzięki pozyskanemu wcześniej wsparciu zewnętrznemu.

O dotacje ubiegać się będą mogli właściciele nieruchomości z terenu gminy, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Przypomnijmy, że nasza gmina jako uczestnik projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Ścinawą (która jest liderem projektu), Prochowicami i Rudną jeszcze w 2019 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

- Piece na "ekogroszek" i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji. Nie podlegają również finansowaniu w tym konkursie użytkowane kotły i piece gazowe i olejowe. Maksymalne wsparcie przewidziane przez organizatorów będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo – informuje Ewa Kałuzińska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. - W dniu ogłoszenia konkursu, czyli 8 lipca 2020 roku, dostępne będą wszelkie załączniki i formularze niezbędne do ubiegania się o dotacje na wymianę pieców - dodaje Kałuzińska.
Wówczas ruszy konkursowa procedura, choć już wcześniej ma być dostępna lista audytorów, którzy przygotują oferty cenowe przeprowadzenia uproszczonych audytów energetycznych dla zgłaszanych inwestycji. Osoby zainteresowane, które z różnych względów nie zawnioskują o tę dotację w tegorocznej edycji konkursu będą mogły skorzystać z grantów w przyszłym roku.

- Wcześniej mieszkańcy, w związku z przygotowywaniem przez gminę dokumentacji konkursowej i w ramach wstępnego oszacowania potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe, składali w urzędach ankiety potwierdzające chęć skorzystania z dotacji. W przypadku Chocianowa do magistratu wpłynęło wówczas ok. 100 ankiet - przypomina naczelnik Kałuzińska. - W większości zainteresowani deklarowali zakup i wymianę pieców węglowych na gazowe. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ok. 16 mln złotych, z czego ponad 4 mln złotych przypadło Gminie Chocianów, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie - dodaje urzędniczka.
Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Poddziałanie 3.3.1 OSI: "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI"; Typ 3.3e: "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy".
[KN]