Dziś 19 września o godzinie 10:00 rozpoczęła się XVII sesja Rady Miejskiej w Chocianowie. Spotkanie odbyło się w budynku RCK. Radni zebrali się, aby omówić trzy ważne kwestie. W porządku obrad znalazły się punkty tj. wyrażenie sprzeciwu wobec uchwały nr VII/24/19 z dnia 26 sierpnia 2019 Zgromadzenia Związków Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie zmiany statutu ZGZM, przyjęcia Rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii „LGBT” oraz zmiana składu Komisji Rewizyjnej w Chocianowie.


Radni większością głosów odrzucili dwa projekty uchwał, co w przypadku wyboru członka do Komisji Rewizyjnej skutkuje, ze skład Komisji do przyszłej sesji nie zmieni się i Klub „Razem dla Chocianowa” będzie zmuszony wytypować innego kandydata. W przypadku projektu uchwały przyjęcia Rezolucji dot. powstrzymania ideologii „LGBT” przekazano projekt do konsultacji społecznych.


Niewątpliwie największe emocje wzbudził punkt dot. Rezolucji. Radny Paweł Kisiel zaprosił mieszkańców i zachęcał na swoim profilu do wypowiadania się na ten temat. Na sesji pojawiła się m. in. Sołtys Rakowa Bożena Czekajło, która wyraziła swoje poparcie i podziękowała radnym za podjęcie takiego ważnego tematu.

- Nie chodzi nam o dyskryminację ludzi o innych poglądach, orientacji seksualnej, ale nie pozwolimy lekceważyć naszych uczuć religijnych (…) Bardzo dziękuję Radnym za mądrość i za podjęcie działań- mówi Sołtys Bożena Czekajło.


W dyskusji udział wziął również Robert Obaz, przedstawiciel ruchu Wiosna Biedronia, który na chocianowską sesję przyjechał w trakcie kampanii wyborczej (kandyduje do Sejmu). Można więc domniemywać, że próbował wykorzystać sesję do autopromocji swojej osoby. Wypowiadał się jako mieszkaniec Gminy Chocianów, po czym w dalszej wypowiedzi przyznał, że jest reprezentantem Jeleniej Góry. Już na samym początku wypowiedzi ujawnił swoja niewiedzę na temat tego, w jakim mieście się znajduje. W dalszym ciągu swojej przemowy brnął w wygłaszanie fałszywych stwierdzeń. Wykazał się nieznajomością podstawowych informacji na temat społeczności Gminy Chocianów, a świadczy o tym jego wypowiedź:


-W Państwa gminie mieszka około 1200 osób, z tego szacunkowo osób LGBT jest około 1000.


Pytając Radnego Pawła Bujaka co sądzi na temat wypowiadania się Roberta Obaz na sesji miasta Chocianowa, którego nie jest mieszkańcem nie ukrywał swojej frustracji:


- Pan, który przedstawił się jako mieszkaniec Chocianowa i zabrał głos w dyskusji okazał się kandydatem w wyborach parlamentarnych z Jeleniej Góry. Zarzucał nam, że chcemy przyjąć tą uchwałę, mimo że końcowo nie została ona podjęta i przekazano ją do konsultacji społecznych, tak aby mieszkańcy sami mogli podjąć decyzję w tym temacie. Osoby spoza Gminy nie powinny narzucać nam swojego zdania i wypowiadać się w imieniu Naszej społeczności.
Jaki rzeczywiście był powód obecności Roberta Obaz na sesji? Chęć wypowiedzi była skutkiem promowania się podczas wyborów parlamentarnych?