Główny Inspektor Sanitarny odradza uruchamianie fontann, kurtyn wodnych i innych urządzeń, które emitują strumienie wodne. Na swoim profilu na jednym z popularnych portali społecznościowych Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazał zalecenia GIS, które miały dotrzeć do wszystkich samorządów.

Okazuje się, że nie będziemy mogli korzystać z uroków fontanny czy pompy wodnej w Rynku. Ma nie być także kurtyn wodnych, cieszących się dotychczas sympatią przechodniów ulic Krótkiej i Placu Wolności.

- W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu "dry plaza") lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa - głosi komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego.
Kiedy te atrakcje powrócą? Tego na razie nie wiadomo. Możliwe, że w tym roku nie będziemy z nich korzystać.
[KN]