Państwowa Komisja Wyborcza w swoim komunikacie audiowizualnym tłumaczy w jaki sposób prawidłowo zagłosować w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że te dokładnie za tydzień. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Będziemy wybierać jednego spośród jedenastu zgłoszonych kandydatów.

PKW przypomina o niezbędnych środkach ostrożności, takich jak odstęp, zakrywanie ust i nosa oraz zastosowanie do pozostałych zaleceń ministra zdrowia dotyczących ochrony przed koronawirusem. W lokalu wyborczym zostaniemy poproszeni o dokument tożsamości ze zdjęciem, może to być dowód osobisty lub paszport. W celu potwierdzenia identyfikacji konieczne będzie zdjęcie na chwilę maseczki z twarzy.

Kartę do głosowania otrzymamy, jeśli będziemy w spisie wyborców, w którym musimy potwierdzić własnoręcznym podpisem jej odbiór. Powinna być ona ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Znajdziemy na niej także wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Karta do głosowania powinna zawierać nazwiska 11. kandydatów na Prezydenta RP. Aby poprawnie zagłosować, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.

Więcej szczegółów w materiale wideo poniżej. Zapraszamy do obejrzenia oraz uczestnictwa w wyborach.
[KN]