Trwający od 3 czerwca 2020 roku nabór wniosków w ramach działania "Premie dla młodych rolników" został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już szósty nabór wniosków w ramach działania "Premie dla młodych rolników". Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię. Młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

- Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha, rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro oraz przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa - informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach. 120 tysięcy złotych na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków oraz 30 tysięcy złotych po realizacji biznesplanu - dodają pracownicy ARiMR.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.
[KN]