Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie zakończyło kolejną ważną inwestycję. Spółka wykonała ostatnią część budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. Dzięki temu możliwy będzie odbiór ścieków z obszaru budownictwa jednorodzinnego.

Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna to rozwiązanie najmniej awaryjne, stosowane w sytuacji, gdy spadek terenu występuje w kierunku oczyszczalni ścieków, zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości 0,5 m poniżej dna wykopu, zabudowa jest zwarta, a grunty nośne. Tutejszy obiekt został wyposażony w urządzenia sterowniczo-pomiarowe. Przepompownia została wyposażona w system GPS umożliwiający zdalne sterowanie oraz monitorowanie pracy obiektu. Dzięki temu pracownicy przedsiębiorstwa będą mieli 24-godzinny podgląd na pracę przepompowni ścieków.

Ostatnim etapem inwestycji było uzbrojenie przepompowni ścieków w dwie wydajne pompy ściekowe wraz z orurowaniem i opomiarowaniem. Całkowity koszt zadania to ponad 200 tysięcy złotych, zaś koszt samej przepompowni wraz z uzbrojeniem to 40 tysięcy złotych. Umożliwi to odbiór ścieków z rejonu budownictwa jednorodzinnego przy ulicach: Krótka, Malinowa, Makowa i Różana.

[KN]