Jest środa, 9. września i 253. dzień roku. Imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz oraz Aniela. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Recyklingu Baterii.

Baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są niebezpieczne dla środowiska. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi albo nawet 50 tysięcy litrów wody. Dlatego tak ważne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ.

Najważniejszą zasadą podczas segregacji baterii jest oddanie ich firmom specjalizującym się w zbiórce i odzysku baterii. Pudełka przeznaczone do tego celu znajdują często w szkołach, na stacjach benzynowych i w wybranych sklepach. Równie istotne jest to, aby przed wrzuceniem baterii do pudełka zabezpieczyć oba bieguny np.: zakleić taśmą z obu stron, tak by nie doszło do zwarcia pomiędzy ogniwami. Drugim rozwiązaniem jest owinięcie baterii papierem, co ograniczy dostęp powietrza i również zabezpieczy ogniwa. W ten sposób nawet w przypadku zetknięcia się baterii ze sobą, nie dojdzie do wzrostu temperatury skutkującego zapłonem.

W naszym powiecie baterie do bezpiecznego recyklingu można przekazać m.in. do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach, który funkcjonuje od 1 kwietnia 2015 roku.
[KN]